strawberry., teksty z października 2010 roku

1 tekst z paździer­ni­ka 2010 ro­ku – auto­rem jest straw­berry..

Nie jes­teś wart moich łez, a jed­nak płaczę. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 17 października 2010, 14:21
strawberry.

.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność