strawberry., teksty z maja 2010 roku

1 tekst z ma­ja 2010 ro­ku – auto­rem jest straw­berry..

Kiedy jes­teśmy dziećmi, rodzi­ce są dla nas niczym Bóg, dos­ko­nali w swoim niedościg­nionym auto­ryte­cie. Z biegiem lat oka­zuje się, że jed­nak to tyl­ko ludzie. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 17 maja 2010, 17:59
strawberry.

.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność